Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân huyện An Phú ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-05-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện An Phú. 
02-02-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Phú. 
24-11-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện An Phú. 
30-03-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú. 
16-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện An Phú. 
04-06-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú về tăng cường vai trò lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. 
12-03-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện An Phú. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,556,468 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner