Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 16 + 17 + 18 xuất bản ngày 31-12-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2010 Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 36)
21-12-2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 37 đến trang 183)
27-12-2010 Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh an hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh An Giang. (từ trang 184 đến trang 190)
30-12-2010 Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh An Giang. (từ trang 191 đến trang 192)
30-12-2010 Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang. (từ trang 193 đến trang 200)
04-11-2010 Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. (từ trang 201 đến trang 202)
07-12-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2011. (từ trang 203 đến trang 206)
29,276,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner