Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 xuất bản ngày 19-09-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 11)
26-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 12 đến trang 23)
27-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 24 đến trang 28)
28-08-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 31)
28-08-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 34)
03-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 35 đến trang 36)
03-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 37 đến trang 44)
03-09-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 45 đến trang 67)
04-09-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 68 đến trang 79)
15-08-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. (từ trang 80 đến trang 83)
04-09-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008-2009. (từ trang 84 đến trang 86)
12-08-2008 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. (từ trang 87 đến trang 88)
26-08-2008 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần quy định về thu phí dự thi, dự tuyển. (trang 89)
26-08-2008 Công văn số 3133/UBND-XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công văn số 2600/UBND-XDCB ngày 15/7/2008. (từ trang 90 đến trang 96)
29,300,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner