Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 25 xuất bản ngày 09-08-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 13)
24-07-2017 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020. (từ trang 14 đến trang 25)
25-07-2017 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 26 đến trang 27)
28-07-2017 Quyết định số 2280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 28 đến trang 33)
28-07-2017 Quyết định số 2281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 34 đến trang 45)
28-07-2017 Quyết định số 2282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 46 đến trang 54)
28-07-2017 Quyết định số 2287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc liên ngành tăng trưởng xanh tỉnh An Giang. (từ trang 55 đến trang 58)
28-07-2017 Quyết định số 2288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020. (từ trang 59 đến trang 61)
26-07-2017 Kế hoạch số 439/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017. (từ trang 62 đến trang 67)
25-07-2017 Công văn số 1266/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2017. (từ trang 68 đến trang 70)
31-07-2017 Công văn số 1301/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. (từ trang 71 đến trang 73)
31-07-2017 Công văn số 1314/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian và bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. (từ trang 74 đến trang 82)
25-07-2017 Thông báo số 436/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ hồ sơ và Cơ sở nhân đạo của Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. (từ trang 83 đến trang 85)
5,959,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner