Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 xuất bản ngày 01-04-2006: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-03-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010. (từ trang 04 đến trang 07)
22-03-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”. (từ trang 08 đến trang 09)
22-03-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung 05 chức danh công tác ở ấp, khóm được hưởng chế độ phụ cấp địa phương. (trang 10)
22-03-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 11 đến trang 12)
22-03-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 13)
22-03-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 14 đến trang 15)
22-03-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 16)
22-03-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 17)
22-03-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 18)
22-03-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 19)
22-03-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 20)
03-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2006. (từ trang 21 đến trang 26)
09-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 27 đến trang 44)
19-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí Trường Đại học An Giang giai đoạn 2006 - 2010". (từ trang 45 đến trang 54)
20-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nướcvề thương mại ở địa phương. (từ trang 55 đến trang 63)
20-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của Công ty Điện nước An Giang. (từ trang 64 đến trang 65)
25-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ nội dung khoản 7, Chỉ thị số 27/2004/CT-UB ngày 10/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (trang 66)
16-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành nông Nghiệp giai đoạn 2006-2010. (từ trang 67 đến trang 73)
24-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn II (2006-2010). (từ trang 74 đến trang 86)
01-03-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. (trang 87)
01-03-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. (từ trang 88 đến trang 93)
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010. (từ trang 94 đến trang 104)
17-02-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng trừ dịch bệnh đạo ôn và rầy nâu bảo vệ lúa đông xuân 2005-2006. (từ trang 105 đến trang 106)
24-02-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. (từ trang 107 đến trang 108)
08-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư cơ sở vật chất trường học. (từ trang 109 đến trang 110)
29,254,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner