Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 10-01
1 văn bản
 
Số 02  ngày 17-01
45 văn bản
 
Số 03  ngày 22-01
5 văn bản
 
Số 04  ngày 30-01
9 văn bản
 
Số 05  ngày 06-02
2 văn bản
 
Số 06  ngày 27-3
7 văn bản
 
Số 07  ngày 15-4
2 văn bản
 
Số 08  ngày 24-4
13 văn bản
 
Số 09  ngày 20-5
3 văn bản
 
Số 10  ngày 10-6
5 văn bản
 
Số 11  ngày 27-6
7 văn bản
 
Số 12  ngày 09-7
2 văn bản
 
Số 13  ngày 25-7
7 văn bản
 
Số 14  ngày 05-8
4 văn bản
 
Số 15  ngày 22-8
23 văn bản
 
Số 16  ngày 05-9
7 văn bản
 
Số 17  ngày 20-9
3 văn bản
 
Số 18  ngày 03-10
9 văn bản
 
Số 19  ngày 29-10
5 văn bản
 
Số 20  ngày 04-11
3 văn bản
 
Số 21  ngày 11-11
6 văn bản
 
Số 22  ngày 26-12
20 văn bản
 
Mục lục số 23  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

189 văn bản gồm 121 văn bản quy phạm pháp luật và 68 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
60 văn bản
 
Tháng 02-2013
2 văn bản
 
Tháng 3-2013
7 văn bản
 
Tháng 4-2013
15 văn bản
 
Tháng 5-2013
3 văn bản
 
Tháng 6-2013
12 văn bản
 
Tháng 7-2013
9 văn bản
 
Tháng 8-2013
27 văn bản
 
Tháng 9-2013
10 văn bản
 
Tháng 10-2013
14 văn bản
 
Tháng 11-2013
9 văn bản
 
Tháng 12-2013
21 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
46 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
80 văn bản
 
HĐND thị xã Châu Đốc
18 văn bản
 
UBND thị xã Châu Đốc
4 văn bản
 
HĐND thị xã Tân Châu
11 văn bản
 
UBND thị xã Tân Châu
7 văn bản
 
HĐND huyện Phú Tân
10 văn bản
 
UBND huyện Phú Tân
8 văn bản
 
UBND thành phố Châu Đốc
4 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
5 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
21 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
5 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
5 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
63 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
3 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
9 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
7 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
4 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
24 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Tín Dụng - Ngân Hàng
1 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc
1 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
7 văn bản
 
Y tế
6 văn bản
 
 
25,769,226 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner