Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2021 Kế hoạch số 692/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. 
15-11-2021 Kế hoạch số 687/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh An Giang. 
09-11-2021 Công văn số 1290/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-11-2021 Công văn số 1289/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
20-08-2021 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023. 
19-08-2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
15-04-2021 Báo cáo số 195/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội Quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021. 
24-03-2021 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. 
15-03-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND. 
27-01-2021 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. 
19-01-2021 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang. 
19-01-2021 Quyết định số 104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
25,897,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner