Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Châu Đốc. 
21-09-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc. 
27-08-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc. 
26-08-2021 Công văn số 3369/UBND-TH của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc đính chính thể thức văn bản. 
19-08-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
13-07-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,486,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner