Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Châu Đốc. 
16-07-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Châu Đốc. 
04-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc ban hành Đề án quản lý hoạt động dịch vụ nhiếp ảnh thị xã Châu Đốc. 
20-02-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về công tác quốc phòng địa phương năm 2013. 
10-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Châu Đốc. 
25-12-2012 Quyết định số 5354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc. 
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc. 
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Châu Đốc. 
13-12-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn thị xã Châu Đốc. 
16-11-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc. 
01-11-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Châu Đốc. 
01-10-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Châu Đốc. 
13-09-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Châu Đốc. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,527,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner