Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 xuất bản ngày 10-10-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý. (từ trang 03 đến trang 32)
24-09-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. (từ trang 33 đến trang 34)
25-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 35 đến trang 41)
27-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 42 đến trang 53)
02-10-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 54 đến trang 55)
03-10-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang. (từ trang 56 đến trang 57)
03-10-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 64)
03-10-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 65 đến trang 70)
13-09-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Châu Đốc. (từ trang 71 đến trang 76)
03-10-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012. (từ trang 77 đến trang 79)
29,285,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner