Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên. 
30-12-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên. 
11-09-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành quy định về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Long Xuyên. 
18-08-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên. 
28-07-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy chế công tác Lưu trữ trên địa bàn thành phố Long Xuyên. 
28-07-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy chế công tác Văn thư trên địa bàn thành phố Long Xuyên. 
05-06-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố Long Xuyên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,538,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner