Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 xuất bản ngày 30-06-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch. (từ trang 03 đến trang 06)
20-04-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 07 đến trang 11)
27-04-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang. (từ trang 12 đến trang 17)
21-05-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Quản lý công tác đào tạo, liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 18 đến trang 24)
22-05-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự tiếp nhận đơn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường. (từ trang 25 đến trang 42)
29-05-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 43 đến trang 47)
29-05-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đoàn ngoại giao thuê nhà tại tỉnh An Giang. (từ trang 48 đến trang 53)
04-06-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trong tỉnh An Giang. (từ trang 54 đến trang 60)
11-06-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện tối thiểu về kinh doanh nhà trọ. (từ trang 61 đến trang 67)
03-04-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. (từ trang 68 đến trang 69)
13-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. (từ trang 70 đến trang 72)
19-04-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. (từ trang 73 đến trang 76)
20-04-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 77 đến trang 81)
20-04-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 82 đến trang 84)
07-05-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007. (từ trang 85 đến trang 87)
29-05-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 88 đến trang 89)
31-05-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh An Giang. (từ trang 90 đến trang 103)
29,253,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner