Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 09-01
1 văn bản
 
Số 02  ngày 16-01
2 văn bản
 
Số 03  ngày 22-01
2 văn bản
 
Số 04  ngày 03-02
5 văn bản
 
Số 05  ngày 06-02
3 văn bản
 
Số 06  ngày 10-02
4 văn bản
 
Số 07  ngày 27-02
7 văn bản
 
Số 08  ngày 20-3
2 văn bản
 
Số 09  ngày 03-4
11 văn bản
 
Số 10  ngày 08-4
6 văn bản
 
Số 11  ngày 15-4
5 văn bản
 
Số 12  ngày 08-5
6 văn bản
 
Số 13  ngày 21-5
5 văn bản
 
Số 14  ngày 10-6
11 văn bản
 
Số 15  ngày 22-6
7 văn bản
 
Số 16  ngày 01-7
3 văn bản
 
Số 17  ngày 13-7
7 văn bản
 
Số 18  ngày 24-7
8 văn bản
 
Số 19  ngày 03-8
15 văn bản
 
Số 20  ngày 10-8
7 văn bản
 
Số 21  ngày 09-9
13 văn bản
 
Số 22  ngày 21-9
11 văn bản
 
Số 23  ngày 24-9
2 văn bản
 
Số 24  ngày 01-10
14 văn bản
 
Số 25  ngày 14-10
9 văn bản
 
Số 26  ngày 02-11
9 văn bản
 
Số 27  ngày 10-11
4 văn bản
 
Số 28  ngày 17-11
8 văn bản
 
Số 29  ngày 23-11
8 văn bản
 
Số 30  ngày 01-12
5 văn bản
 
Số 31  ngày 16-12
6 văn bản
 
Số 32  ngày 21-12
1 văn bản
 
Số 33  ngày 22-12
7 văn bản
 
Mục lục số 34  ngày 24-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

215 văn bản gồm 74 văn bản quy phạm pháp luật và 141 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
5 văn bản
 
Tháng 02-2015
19 văn bản
 
Tháng 3-2015
2 văn bản
 
Tháng 4-2015
22 văn bản
 
Tháng 5-2015
11 văn bản
 
Tháng 6-2015
18 văn bản
 
Tháng 7-2015
18 văn bản
 
Tháng 8-2015
22 văn bản
 
Tháng 9-2015
26 văn bản
 
Tháng 10-2015
23 văn bản
 
Tháng 11-2015
29 văn bản
 
Tháng 12-2015
20 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
14 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
175 văn bản
 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
2 văn bản
 
HĐND thị xã Tân Châu
1 văn bản
 
HĐND huyện Châu Phú
1 văn bản
 
UBND huyện Châu Phú
1 văn bản
 
HĐND huyện Phú Tân
3 văn bản
 
UBND huyện Phú Tân
10 văn bản
 
UBND thành phố Châu Đốc
7 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
5 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
28 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
14 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
2 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
72 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
9 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
10 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
2 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
13 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
7 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
3 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
3 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
16 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc
1 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
7 văn bản
 
Y tế
7 văn bản
 
 
28,481,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner