Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 xuất bản ngày 30-06-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-06-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 84)
13-06-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 85 đến trang 96)
14-06-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 97 đến trang 99)
25-06-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. (từ trang 100 đến trang 104)
30-05-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản. (từ trang 105 đến trang 106)
06-06-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2005 – 2010. (từ trang 107 đến trang 108)
27-06-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ. (từ trang 109 đến trang 111)
29-06-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. (từ trang 112 đến trang 115)
29,244,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner