Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 xuất bản ngày 30-12-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 17)
21-11-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang. (từ trang 18 đến trang 22)
15-12-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang. (từ trang 23 đến trang 29)
21-12-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. (từ trang 30 đến trang 52)
29-12-2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong các ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 53 đến trang 72)
10-11-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cát lòng sông trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 73 đến trang 78)
09-12-2011 Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác Quốc phòng địa phương năm 2012. (từ trang 79 đến trang 83)
19-12-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện "Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân. (từ trang 84 đến trang 85)
29,281,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner