Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 30-09-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 48)
10-09-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đất công trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 49 đến trang 56)
17-09-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. (từ trang 57 đến trang 64)
25-09-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang. (từ trang 65 đến trang 70)
25-09-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. (từ trang 71 đến trang 75)
28-09-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân. (từ trang 76 đến trang 82)
28-09-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang. (từ trang 83 đến trang 93)
28-09-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang. (từ trang 94 đến trang 99)
11-09-2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 100 đến trang 105)
29,299,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner