Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Giao thông - Vận Tải: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2021 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 
08-07-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 
25-06-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 
22-04-2021 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 
22-04-2021 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 
16-04-2021 Quyết định số 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề. 
21-01-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải. 
20-01-2021 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh. 
31-12-2020 Quyết định số 60/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
25,655,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner