Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 30-09-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân tỉnh d Về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 2/2005/TTLT- BCVT-VHTT-CA-KHĐTvề quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 08)
31-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh An Giang. (từ trang 09 đến trang 26)
11-04-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2618/2003/QĐ-UB về ban hành chế độ quản lý, sử dụng khoản thu khai thác đá, cát sông dùng trong xây dựng. (trang 27)
12-04-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 28 đến trang 31)
19-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và khu du lịch. (từ trang 32 đến trang 34)
20-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010. (từ trang 35 đến trang 42)
21-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang. (từ trang 43 đến trang 52)
27-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 53 đến trang 59)
27-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng hệ số điều chỉnh đối với chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án xây dựng phòng học, trạm y tế theo mẫu dùng lại. (từ trang 60 đến trang 62)
28-04-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006 – 2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”. (từ trang 63 đến trang 70)
28-04-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 71 đến trang 84)
29-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 85 đến trang 114)
06-06-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 115 đến trang 126)
29,276,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner