Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 30-06-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. (từ trang 04 đến trang 37)
28-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang. (từ trang 38 đến trang 39)
14-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 40 đến trang 47)
15-03-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 48 đến trang 55)
31-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 56 đến trang 64)
01-04-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 65 đến trang 66)
06-04-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 67 đến trang 70)
07-04-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang. (từ trang 71 đến trang 76)
13-04-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 77 đến trang 85)
09-05-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhh Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnhh An Giang. (từ trang 86 đến trang 95)
13-05-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang. (từ trang 96 đến trang 100)
13-05-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 101 đến trang 103)
18-05-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động đối với xe thô sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 104 đến trang 107)
28-03-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. (từ trang 108 đến trang 113)
09-05-2011 Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2011 và những năm tiếp theo. (từ trang 114 đến trang 116)
02-06-2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn điện và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 117 đến trang 118)
15-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 119 đến trang 121)
14-04-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 122 đến trang 123)
29,281,957 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner