Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 15-04-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-03-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. (từ trang 03 đến trang 13)
13-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 14 đến trang 49)
13-04-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. (từ trang 50 đến trang 60)
14-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 61 đến trang 70)
25-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. (từ trang 71 đến trang 82)
12-02-2006 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp và khắc phục ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2012. (từ trang 83 đến trang 98)
10-02-2009 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 99 đến trang 100)
02-03-2009 Quyết định số 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL từ ngày 01/01/1977 đến ngày 31/12/2008 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 101 đến trang 105)
15-04-2009 Quyết định số 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang. (từ trang 106 đến trang 107)
15-04-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành "Quy định điều kiện tối thiểu về kinh doanh nhà trọ". (từ trang 108 đến trang 109)
28,520,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner