Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 34 xuất bản ngày 17-12-2020: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2020 Quyết định số 54/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 02 đến trang 03)
25-11-2020 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. (từ trang 04 đến trang 07)
14-12-2020 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang. (từ trang 08 đến trang 21)
27-11-2020 Báo cáo số 752/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021. (từ trang 22 đến trang 49)
27,238,069 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner