Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 31-08-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai. (từ trang 03 đến trang 21)
16-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa”liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng. (từ trang 22 đến trang 31)
20-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 32 đến trang 73)
21-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 74 đến trang 76)
22-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập "Quỹ cho người lao động An Giang vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng". (từ trang 77 đến trang 78)
27-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thuộc hệ thống Bắc Vàm Nao. (từ trang 79 đến trang 88)
27-08-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2008 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. (từ trang 89 đến trang 98)
31-08-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 99 đến trang 108)
20-07-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 109 đến trang 110)
25-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng phục vụ chính sách xã hội. (từ trang 111 đến trang 112)
10-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 113 đến trang 115)
22-08-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008. (từ trang 116 đến trang 118)
28,548,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner