Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 31-12-2007: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 02 đến trang 104)
21-12-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh An Giang. (từ trang 105 đến trang 115)
07-12-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động phối hợp ứng phó khi có tin bão khẩn cấp vào An Giang. (từ trang 116 đến trang 119)
19-12-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh An Giang,. (từ trang 120 đến trang 122)
27-12-2007 Quyết định số 3429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 123 đến trang 128)
29,275,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner