Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30-09-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 15)
01-08-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 16 đến trang 25)
12-08-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu, Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang. (từ trang 26 đến trang 35)
24-08-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 36 đến trang 60)
29-08-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang. (từ trang 61 đến trang 63)
05-09-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2012 – 2015 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ vốn đầu tư do tỉnh quản lý. (từ trang 64 đến trang 74)
05-09-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, công nhận; danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô, mắm cá An Giang. (từ trang 75 đến trang 114)
09-09-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài. (từ trang 115 đến trang 118)
13-09-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 119 đến trang 123)
20-09-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y. (từ trang 124 đến trang 126)
26-09-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. (từ trang 127 đến trang 129)
26-08-2011 Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012. (từ trang 130 đến trang 133)
20-09-2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 134 đến trang 136)
04-08-2011 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 137 đến trang 140)
31-08-2011 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư và thương mại giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh An Giang. (từ trang 141 đến trang 158)
29,224,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner