Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 31-12-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-11-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 10)
08-11-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý. (từ trang 11 đến trang 12)
08-11-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 13 đến trang 38)
09-11-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang. (từ trang 39 đến trang 47)
17-11-2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 48 đến trang 67)
24-11-2010 Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bann hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 68 đến trang 87)
26-11-2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp;Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 88 đến trang 91)
01-12-2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính, tài sản là quyền sử dụng đất, vật kiến trúc và tài sản Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang. (từ trang 92 đến trang 105)
01-12-2010 Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 106 đến trang 118)
29,296,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner