Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 xuất bản ngày 31-10-2007: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 14)
25-10-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 15 đến trang 19)
25-10-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 20 đến trang 24)
26-10-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. (từ trang 25 đến trang 27)
26-10-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu. (từ trang 28 đến trang 29)
26-10-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. (từ trang 30 đến trang 31)
25-10-2007 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 3380/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí đấu thầu, đấu giá. (trang 32)
29-10-2007 Quyết định số 2925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp – TTCN tỉnh An Giang giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 33 đến trang 56)
29,299,589 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner