Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 xuất bản ngày 24-09-2014: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-09-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 21)
08-09-2014 Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 22 đến trang 28)
25-08-2014 Quyết định số 1352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh An Giang năm 2015. (từ trang 29 đến trang 38)
04-09-2014 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xác lập khung chính sách tiếp cận, thiết lập và xâm nhập thị trường cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đa dạng có lợi thế của doanh nghiệp và người dân An Giang vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước đến năm 2020. (từ trang 39 đến trang 42)
05-09-2014 Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020. (từ trang 43 đến trang 51)
08-09-2014 Quyết định số 1485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án khai thác cải tạo, trồng lại rừng, quy hoạch sản xuất nông lâm kết hợp tại Lâm trường Tỉnh đội, xã Tân Tuyến, xã Cô Tô và xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 52 đến trang 56)
10-09-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015. (từ trang 57 đến trang 60)
28,860,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner