Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 06-01
3 văn bản
 
Số 02  ngày 11-01
9 văn bản
 
Số 03  ngày 19-01
8 văn bản
 
Số 04  ngày 21-01
3 văn bản
 
Số 05  ngày 29-01
3 văn bản
 
Số 06  ngày 03-02
2 văn bản
 
Số 07  ngày 19-02
4 văn bản
 
Số 08  ngày 02-3
4 văn bản
 
Số 09  ngày 09-3
5 văn bản
 
Số 10  ngày 24-3
2 văn bản
 
Số 11  ngày 26-3
1 văn bản
 
Số 12  ngày 29-3
4 văn bản
 
Số 13  ngày 06-4
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

53 văn bản gồm 32 văn bản quy phạm pháp luật và 21 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2021
26 văn bản
 
Tháng 02-2021
6 văn bản
 
Tháng 3-2021
16 văn bản
 
Tháng 4-2021
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
50 văn bản
 
UBND thành phố Long Xuyên
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chính sách - Xã hội
10 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp
3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
3 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
2 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
3 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
7 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
5 văn bản
 
Lao động - Việc làm
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
3 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
2 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
5 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
1 văn bản
 
Thương mại
3 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc
2 văn bản
 
Tư pháp
1 văn bản
 
 
16,666,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner