Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 xuất bản ngày 30-11-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-11-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 02 đến trang 40)
01-11-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 41 đến trang 45)
01-11-2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 51)
02-11-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư. (từ trang 52 đến trang 55)
21-11-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 56 đến trang 59)
02-11-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2008. (từ trang 60 đến trang 62)
07-11-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. (từ trang 63 đến trang 66)
29,275,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner