Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 30-09-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 29)
26-07-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 30 đến trang 37)
13-08-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. (từ trang 38 đến trang 66)
16-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập thuộc địa phương quản lý năm học 2010 – 2011. (từ trang 67 đến trang 69)
25-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 70 đến trang 112)
21-06-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. (từ trang 113 đến trang 116)
29-07-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (từ trang 117 đến trang 118)
13-09-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất- kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 119 đến trang 123)
14-09-2010 Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 – 2011. (từ trang 124 đến trang 126)
22-09-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 127 đến trang 129)
19-08-2010 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. (trang 130)
23-08-2010 Quyết định số 1556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 131 đến trang 132)
28,552,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner