Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 16 xuất bản ngày 28-12-2012: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 34)
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Châu Đốc. (từ trang 35 đến trang 41)
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc. (từ trang 42 đến trang 44)
26-12-2012 Quyết định số 2441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 30/11/2012. (từ trang 45 đến trang 82)
26-12-2012 Quyết định số 2442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 30/11/2012. (từ trang 83 đến trang 104)
25-12-2012 Quyết định số 5354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã Châu Đốc. (từ trang 105 đến trang 127)
28,881,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner