Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 21 xuất bản ngày 18-12-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 04 đến trang 08)
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015. (từ trang 09 đến trang 22)
05-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 23 đến trang 25)
05-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 26 đến trang 28)
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015. (từ trang 29 đến trang 45)
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 47)
05-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 48 đến trang 50)
05-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 51 đến trang 53)
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang. (từ trang 54 đến trang 58)
05-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang”. (từ trang 59 đến trang 60)
05-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2015. (từ trang 61 đến trang 65)
17-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 66 đến trang 98)
21-11-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 99 đến trang 104)
04-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 105 đến trang 106)
05-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2013. (từ trang 107 đến trang 109)
05-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2014 từ nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. (từ trang 110 đến trang 113)
05-12-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ các nguồn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. (từ trang 114 đến trang 117)
05-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2015. (từ trang 118 đến trang 121)
24-11-2014 Thông báo số 3975/TB-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến Triển khai ứng dụng Chữ ký số trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 122 đến trang 124)
28,860,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner