Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 30-6
4 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 30-6
18 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 31-7
11 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 30-9
15 văn bản
 
Số 09  ngày 30-9
1 văn bản
 
Số 10  ngày 30-9
1 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 15-11
13 văn bản
 
Số 13  ngày 30-12
8 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 31-12
1 văn bản
 
Mục lục số 16  ngày 31-12
1 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

73 văn bản gồm 62 văn bản quy phạm pháp luật và 11 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 6-2011
22 văn bản
 
Tháng 7-2011
11 văn bản
 
Tháng 9-2011
17 văn bản
 
Tháng 11-2011
13 văn bản
 
Tháng 12-2011
10 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
72 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
1 văn bản
 
 
 
28,527,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner