Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 xuất bản ngày 28-01-2022: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-01-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 02 đến trang 07)
24-01-2022 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 08 đến trang 11)
24-01-2022 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi giai đoạn 2022 - 2036 tỉnh An Giang. (từ trang 12 đến trang 23)
24-01-2022 Kế hoạch số 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022. (từ trang 24 đến trang 35)
24-01-2022 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022. (từ trang 36 đến trang 55)
19-01-2022 Công văn số 65/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (nước mặt, nước dưới đất) trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 56 đến trang 58)
29,300,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner