Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 31-08-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-07-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. (từ trang 02 đến trang 12)
05-07-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 13 đến trang 20)
06-07-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản Quy định quản lý đầu tư xây dựng khu dân cư và nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 37)
09-07-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung biểu mức thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 38 đến trang 57)
01-08-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 58 đến trang 80)
07-08-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý Khu - cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện, thị, thành phố - tỉnh An Giang. (từ trang 81 đến trang 93)
14-08-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 94 đến trang 130)
29,276,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner