Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 + 07 + 08 xuất bản ngày 31-12-2006: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-10-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 04)
18-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. (từ trang 05 đến trang 16)
13-11-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. (từ trang 17 đến trang 22)
07-12-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang. (trang 23)
12-12-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và thành phố. (từ trang 24 đến trang 25)
12-12-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007. (từ trang 26 đến trang 32)
12-12-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân tỉnh d về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. (từ trang 33 đến trang 39)
15-12-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. (từ trang 40 đến trang 43)
20-12-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. (từ trang 44 đến trang 62)
21-12-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 63 đến trang 166)
02-10-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS. (từ trang 167 đến trang 169)
27-11-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (từ trang 170 đến trang 172)
08-12-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 173 đến trang 175)
08-12-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng các công trình hoàn thành trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 176 đến trang 178)
12-12-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2007. (từ trang 179 đến trang 180)
14-12-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi - năm 2007. (từ trang 181 đến trang 183)
19-12-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết năm 2007. (từ trang 184 đến trang 185)
22-12-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 186 đến trang 187)
29-12-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng Internet công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 188 đến trang 192)
29,224,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner