Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 17 xuất bản ngày 13-07-2015: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 07)
24-06-2015 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh An Giang. (từ trang 08 đến trang 41)
25-06-2015 Quyết định số 1164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (trang 42)
02-07-2015 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang. (từ trang 43 đến trang 52)
02-07-2015 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản gửi, nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy. (từ trang 53 đến trang 55)
02-07-2015 Quyết định số 1261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hợp đồng mẫu liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 56 đến trang 63)
08-07-2015 Chỉ thị số 1306/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất. (từ trang 64 đến trang 66)
29,224,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner