Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 xuất bản ngày 21-04-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 15)
31-03-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 16 đến trang 18)
31-03-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 19 đến trang 22)
02-04-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 23 đến trang 27)
10-04-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 28 đến trang 49)
11-04-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 50 đến trang 57)
16-04-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 58 đến trang 59)
10-04-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 60 đến trang 63)
14-04-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân. (từ trang 64 đến trang 71)
09-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. (từ trang 72 đến trang 75)
27,235,790 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner