Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 15-06-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-04-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ.UB.NV ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 05)
02-05-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. (từ trang 06 đến trang 19)
16-05-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 20 đến trang 22)
21-05-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 23 đến trang 32)
04-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (từ trang 33 đến trang 130)
18-04-2008 Công văn số 1340/UBND-XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nhiên liệu và xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện văn bản số 1070/UBND-XDCB ngày 03/4/2008. (từ trang 131 đến trang 136)
05-05-2008 Công văn số 1530/UBND-XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. (từ trang 137 đến trang 139)
29,276,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner