Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Hội đồng nhân dân huyện An Phú ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. 
22-12-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. 
22-12-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
22-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. 
22-12-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022. 
22-12-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
26-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
26-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện An Phú năm 2017. 
26-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về phê chuẩn Đề án đề nghị công nhận Khu đô thị Cồn Tiên Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang là đô thị loại V. 
26-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 
26-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 
20-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
16-12-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc thông qua Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách do cấp huyện quản lý. 
16-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về phê chuẩn phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. 
16-12-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,527,017 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner