Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc phê chuẩn điều chỉnh Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. 
21-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
21-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Thoại Sơn năm 2016. 
21-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 
21-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 
21-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại V”. 
21-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua “Đề nghị công nhận thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại V”. 
21-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
21-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
21-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. 
21-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,503,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner