Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua kế hoạch thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 của thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND thị xã khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
14-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Tế thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Châu thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính xã Vĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Núi Sam thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Vĩnh Mỹ thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Châu Phú B thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phân loại đơn vị hành chính phường Châu Phú A thuộc thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu phường Núi Sam - thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Vĩnh Mỹ- thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) của phường Châu Phú B - thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) của phường Châu Phú A - thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thị xã Châu Đốc. 
14-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc tổ chức thu phí tham quan di tích văn hoá năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thị xã Châu Đốc năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Châu Đốc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,526,958 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner