Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 28-02
10 văn bản
 
Số 02  ngày 05-4
8 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 29-4
13 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 30-6
8 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 30-9
12 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 29-10
9 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 29-10
7 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 31-12
9 văn bản
 
Số 15  ngày 31-12
8 văn bản
 
Số 16 + 17 + 18  ngày 31-12
7 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

91 văn bản gồm 85 văn bản quy phạm pháp luật và 6 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2010
10 văn bản
 
Tháng 4-2010
21 văn bản
 
Tháng 6-2010
8 văn bản
 
Tháng 9-2010
12 văn bản
 
Tháng 10-2010
16 văn bản
 
Tháng 12-2010
24 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
91 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
3 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
 
28,477,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner