Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 xuất bản ngày 31-08-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-08-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 07)
12-08-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 08 đến trang 09)
17-08-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 10 đến trang 17)
31-08-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. (từ trang 18 đến trang 23)
31-07-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. (từ trang 24 đến trang 30)
07-08-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 33)
12-08-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép. (từ trang 34 đến trang 36)
19-08-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang. (từ trang 37 đến trang 38)
24-08-2009 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về củng cố công tác phổ cập giáo dục và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập. (từ trang 39 đến trang 41)
27-08-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về củng cố, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở. (từ trang 42 đến trang 43)
31-08-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009 – 2010. (từ trang 44 đến trang 48)
28,550,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner