Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 30-06-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 16)
29-04-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 17 đến trang 69)
05-05-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 70 đến trang 76)
24-05-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 về phân cấp đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc tỉnh An Giang. (từ trang 77 đến trang 78)
25-05-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 79 đến trang 100)
29-06-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Thực vật An Giang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. (từ trang 101 đến trang 108)
10-06-2010 Quyết định số 1062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản 2 Điều 5 và Điều 8 Quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. (trang 109)
11-06-2010 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung - Điều 1 của Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang (giai đoạn 2009-2012). (từ trang 110 đến trang 118)
28,866,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner