Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 09-01
4 văn bản
 
Số 02  ngày 20-01
16 văn bản
 
Số 03  ngày 10-02
3 văn bản
 
Số 04  ngày 26-3
12 văn bản
 
Số 05  ngày 08-4
3 văn bản
 
Số 06  ngày 21-4
10 văn bản
 
Số 07  ngày 19-5
6 văn bản
 
Số 08  ngày 27-6
8 văn bản
 
Số 09  ngày 18-7
6 văn bản
 
Số 10  ngày 29-7
17 văn bản
 
Số 11  ngày 27-8
11 văn bản
 
Số 12  ngày 09-9
1 văn bản
 
Số 13  ngày 24-9
7 văn bản
 
Số 14  ngày 03-10
4 văn bản
 
Số 15  ngày 09-10
1 văn bản
 
Số 16  ngày 20-10
5 văn bản
 
Số 17  ngày 29-10
1 văn bản
 
Số 18  ngày 14-11
10 văn bản
 
Số 19  ngày 17-11
1 văn bản
 
Số 20  ngày 21-11
3 văn bản
 
Số 21  ngày 18-12
19 văn bản
 
Số 22  ngày 30-12
15 văn bản
 
Mục lục số 23  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

164 văn bản gồm 103 văn bản quy phạm pháp luật và 61 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
20 văn bản
 
Tháng 02-2014
3 văn bản
 
Tháng 3-2014
12 văn bản
 
Tháng 4-2014
13 văn bản
 
Tháng 5-2014
6 văn bản
 
Tháng 6-2014
8 văn bản
 
Tháng 7-2014
23 văn bản
 
Tháng 8-2014
11 văn bản
 
Tháng 9-2014
8 văn bản
 
Tháng 10-2014
11 văn bản
 
Tháng 11-2014
14 văn bản
 
Tháng 12-2014
35 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
33 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
102 văn bản
 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1 văn bản
 
HĐND thị xã Tân Châu
7 văn bản
 
UBND thị xã Tân Châu
1 văn bản
 
UBND huyện An Phú
2 văn bản
 
UBND huyện Châu Phú
1 văn bản
 
HĐND huyện Phú Tân
10 văn bản
 
UBND huyện Phú Tân
3 văn bản
 
UBND thành phố Châu Đốc
3 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
5 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
3 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
16 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
7 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
4 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
46 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
4 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
9 văn bản
 
Lâm nghiệp
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
4 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
15 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
3 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
5 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
16 văn bản
 
Thương mại
3 văn bản
 
Tư pháp
4 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
4 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
25,789,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner