Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 xuất bản ngày 26-03-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 15)
13-03-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 16 đến trang 18)
12-02-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Châu Đốc. (từ trang 19 đến trang 26)
20-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. (từ trang 27 đến trang 30)
17-02-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc cấm chôn cất và di dời thi hài, hài cốt tại khu quy hoạch Công viên văn hóa Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 33)
25-01-2014 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định 1496/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 34 đến trang 48)
10-02-2014 Quyết định số 196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đình chỉ thi hành Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc. (trang 49)
06-03-2014 Quyết định số 314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Chợ Mới. (trang 50)
13-03-2014 Quyết định số 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 51 đến trang 52)
17-03-2014 Kế hoạch số 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát quy định thủ tục hành chính tỉnh An Giang năm 2014. (từ trang 53 đến trang 74)
19-03-2014 Thông báo số 12/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương thu hồi đất dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. (từ trang 75 đến trang 77)
19-03-2014 Thông báo số 13/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương thu hồi đất dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm). (từ trang 78 đến trang 80)
28,888,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner