Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc ban hành Quy định về phạm vi lộ giới và chỉ giới xây dựng các tuyến đường bộ trên địa bàn thị xã Tân Châu. 
26-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Tân Châu. 
15-01-2013 Quyết định số 1587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2013. 
15-01-2013 Chương trình số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu. 
28-12-2012 Quyết định số 4356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015. 
28-12-2012 Quyết định số 4355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015. 
28-12-2012 Quyết định số 4354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành Kế hoạch Đầu tư phát triển Kết cấu hạ tầng Kinh tế - xã hội thị xã giai đoạn 2011-2015. 
28-12-2012 Quyết định số 4353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu ban hành Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư và thương mại thị xã Tân Châu giai đoạn 2011-2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,518,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner