Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 30-09-2006: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-06-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định về cơ chế khai thác và huy động vốn từ quỹ đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 04 đến trang 16)
29-06-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục thể thao tỉnh An Giang. (từ trang 17 đến trang 30)
30-06-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng -. (từ trang 31 đến trang 32)
30-06-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần xây dựng -. (từ trang 33 đến trang 34)
30-06-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt -. (từ trang 35 đến trang 36)
28-07-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Y tế cơ sở. (từ trang 37 đến trang 45)
08-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 62)
11-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu một phần viện phí của một số dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế nhà nước trong tỉnh. (từ trang 63 đến trang 74)
11-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân tỉnh d quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. (từ trang 75 đến trang 77)
29-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. (từ trang 78 đến trang 86)
28-09-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Long Xuyên của Công ty Điện nước An Giang. (từ trang 87 đến trang 88)
10-05-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc. (từ trang 89 đến trang 90)
19-05-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. (từ trang 91 đến trang 95)
23-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. (từ trang 96 đến trang 99)
05-06-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006 trên địa bàn tỉnh An giang. (từ trang 100 đến trang 101)
12-06-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An giang. (từ trang 102 đến trang 104)
28-06-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 105 đến trang 108)
29-06-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và Kế hoạch 5 năm (2006-2010). (từ trang 109 đến trang 113)
20-07-2006 Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách. (từ trang 114 đến trang 116)
24-07-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục yếu kém, sai phạm vàtiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. (từ trang 117 đến trang 122)
09-08-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. (từ trang 123 đến trang 124)
25-08-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về bán đấu giá tài sản. (từ trang 125 đến trang 127)
08-09-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học". (từ trang 128 đến trang 130)
13-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Về việc tăng cường công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả sạt lở đất bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 131 đến trang 133)
19-09-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền. (từ trang 134 đến trang 135)
29,253,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner