Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 xuất bản ngày 31-03-2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thủy sản tỉnh An Giang. (từ trang 04 đến trang 20)
04-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 30)
11-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Điều 20 của Quyết định 712/2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang v/v ban hành bản Quy định cụ thể hóa Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.’’. (từ trang 31 đến trang 34)
19-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tăng cường vai trò, năng lực của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 35 đến trang 45)
25-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địabàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 54)
31-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 55 đến trang 80)
02-02-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trình tự thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 81 đến trang 113)
09-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư. (từ trang 114 đến trang 145)
22-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. (từ trang 146 đến trang 165)
27-02-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá và Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. (từ trang 166 đến trang 173)
20-03-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ mặt trận, đoàn thể công tác ở khóm, ấp. (trang 174)
20-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (từ trang 175 đến trang 176)
20-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô. (từ trang 177 đến trang 178)
20-03-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. (từ trang 179 đến trang 181)
20-03-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung, mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử. (từ trang 182 đến trang 183)
30-03-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 184 đến trang 193)
24-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ hợp tác trong nông nghiệp. (từ trang 194 đến trang 196)
26-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. (từ trang 197 đến trang 198)
31-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý. (từ trang 199 đến trang 200)
06-02-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. (từ trang 201 đến trang 203)
06-02-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch "Năm giáo dục - 2007". (từ trang 204 đến trang 206)
29,276,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner